LINKS EN WEETJES

link naar website van het magazine klasse: www.klasse.be

link naar het VCOV: www.vcov.be

link website departement onderwijs, studietoelagen: www.ond.vlaanderen.be

Vlaams netwerk :kies kleur tegen pesten: www.kieskleurtegenpesten.be

Zoek oppas, uw beste bron voor een oppas : www.zoekoppas.be

Vlaamse sportfederatie op hun website kan je sportkampen opzoeken: www.spoka.be

Gezinsbond: www.gezinsbond.be

Cultuurweb: www.cultuurweb.be

VZW Bednet voor langdurige en chronisch zieke kinderen: www.bednet.be

Windows vista en Microsoft Office 2007 tegen een verlaagd tarief voor leerlingen en leerkrachten: http://mskids.be

www.weblog.kidsenso.nl

www.boekenzoeker.org/kinderboek/lijst.asp